Próba ogarnięcia modeli 3D w celu wykonania mockup’ów. Produktów łącznie będzie około 250, zatem czeka mnie masa roboty.

b5
b5
b5